همه پست های اولین دیتا

خانه مقالات ارسال شده توسط اولین دیتا (صفحه 4)

نرم افزار CRM چیست و چه کاربردی دارد؟

CRM یا Customer Relationship Management، یک سیستم برای مدیریت روابط شما با مشتریانتان است. این مدیریت شامل اقدامات مستقیم و غیر مستقیمی است که سازمان در جهت رضایت مشتریان فعلی و جذب م...