بایگانی برچسب: سرور

خانه پست های برچسب شدهسرور"

زبانphp چیست؟ بخش اول

PHP یک زبان تفسیرشونده است که اساس و بنیان آن طراحی و ایجاد صفحات پویای وب است. به عبارتی دیگر، کسانی که وظیفه کدنویسی سایت را بر عهده دارند با استفاده از زبان PHP قادرخو...