آنچه کرونا برای کسب وکارها آموخت

کرونا یا کوید۱۹ ویروسی است که درباره مبداپیدایش آن اتفاق نظروجود ندارد, بعضی ها آنرا ویروس آزمایشگاهی ساخت دست بشر میدانند وبعضی ها هم منشا آن را از یک حیوان درکشورچین. اما واقعیتی که وجود دارد اینست که این ویروس جهانی همه ی افراد, جوامع, کشورها وکسب وکارها را تحت تاثیر قرارداده واکثریت مردم سراسرجهان را خانه نشین کرده است. این موضوع باعث شده صاحبان کسب وکارها برای جلب رضایت مردم وسهولت برای آنها به شیوه آنلاین روی بیاورند.

تاثیرکرونابرکسب وکارها

امروزه بسیاری از نهادها وشرکت ها به لطف کرونا در فضای آنلاین توانستند درامدهای نجومی را به کیسه زنند وبا بکارگیری تکنیک های آنلاین, هم برای مقابله با کوید۱۹ کمک چشمگیری به دولت هم به مردم کرده باشند وهمچنان گراف رونق ودرامد کسب وکار خودشان نیز بطور فزاینده افزایش دهند.

کسب وکارها زیرسایه کرونا

کوید۱۹ به ما آموخت که بازاریابی آنلاین, کسب وکارآنلاین, فروشات آنلاین وتبلیغات آنلاین میتواند جایگزین به مراتب ارزانتر, آسانتر وسریعتر نسبت به هرنوع کسب وکار بصورت فزیکی وافلاین باشد. در کسب وکارآنلاین میتوانید در خانه, دفتر, نهاد وشرکت تان در فضای آنلاین بازاریابی کنید, فروشات کنید و مشتری جذب کنید.

آنچه کرونا برای کسب وکار ها آموخت

یکی از راه های توسعه ی کسب وکارتان میتواند طراحی یک سایت باشد. تیم اولین دیتا باسالها تجربه وداشتن تیم پشتیبانی قوی آماده طراحی هرنوع سایت اعم از سایت شخصی,سایت خبری, سایت تجارتی و.. میباشد. شما با داشتن یک اپلیکشن خوب هم میتوانید بصورت آنلاین بازاریابی کنید, فروشات کنید وکسب وکارخودرا رونق بخشد. دراین راستا نیز شرکت اولین دیتا با طراحی اپلیکشن اندروید وIOS آماده خدمتگذاری است.

تولیدسایت و اپلیکیشن با اولین دیتا

امروزه زیرسایه کرونا بیش از همیشه صاحبان شرکت ها ونهادها  به بازاریابی دیجیتالی روی آوردند, بازاریابی که نقطه عطف است در گسترش کسب وکار وافزایش درآمد.

#تولید_سایت_در_افغانستان
#تولید_اپلیکشن_در_افغانستان
#تولید_گیم_در_افغانستان
#تولید_CRM_در_افغانستان
#تولید_استارتاپ_در_افغانستان
#طراحی_نرم_افزار
#اولین_دیتا
#دیجیتال_مارکتینگ
#بازاریابی_آنلاین