علم داده چیست و چه کاربردهایی دارد؟

  • علم داده ، بر خلاف داده کاوی، تمام فرایند مرتبط با داده، از گردآوری اولیه تا عرضه‌ی محصول مبتنی بر داده‌ها را در برمی‌گیرد و صرفاً به تحلیل داده محدود نیست.
  • علم داده بر خلاف روش غالب در آمار، معمولاً از جنبه‌ی توصیفی و استنتاجی فاصله می‌گیرد و می‌کوشد بر اساس داده‌های موجود، به پیش‌بینی و تجویز بپردازد.
علم داده چیست

پردازش داده چیست?

پردازش داده کامپیوتر، هر پردازشی است که داده را به معلومات یا دانش تبدیل می‌کند. پردازش معمولاً به صورت اتوماتیک است و بر روی کامپیوتر اجرا می‌شود. وقتی داده‌ها حاوی معلومات باشند سیستم‌های پردازش داده اغلب سیستم‌های معلوماتی نامیده می‌شوند تا بر کاربردی بودن آن‌ها تأکید شود. با این حال، این عبارات به‌طور کلی مترادف هستند و نمایش دهنده تبدیلات مشابه، سیستم‌های پردازش داده به‌طور متداول داده‌های خام را به اطلاعات تبدیل می‌کنند

علم داده چیست

داده بزرگ چیست؟

داده های بزرگ زمینه خاصی برای تحلیل، پردازش و ذخیره سازی مجموعه بزرگی از داده ها هستند که اغلب از منابع مختلف سرچشمه می گیرند. راه حل ها شیوه های داده های بزرگ معمولا هنگامی مورد نیاز هستند که تکنالوجی و تکنیک های سنتی تحلیل، پردازش و ذخیره سازی داده های سنتی کافی نیستند. به طور خاص، داده های بزرگ به نیازهای متمایزی می پردازند مانند ترکیب مجموعه داده های متعدد نامربوط، پردازش مقادیر زیادی از داده های بدون ساختار و برداشت معلومات به شیوه حساس به زمان.اگرچه داده های بزرگ ممکن است به عنوان یک رشته جدید به نظر برسد، اما این داده ها طی سال های متمادی در حال توسعه هستند.

علم داده چیست

تحلیل داده چیست و چرا تا این اندازه مهم است؟

تحلیل داده فرایند ارزیابی داده با استفاده از ابزارهای آماری و تحلیلی به منظور تعیین اطلاعات مفید و کمک به تصمیم گیری بهتر در کسب و کار است. برای تحلیل داده چندین روش مختلف وجود دارد که شامل داده کاوی، تحلیل متن، هوش تجاری و مصورسازی داده ها است.

#طراحی_سایت_در_افغانستان
#طراحی_اپلیکشن_در_افغانستان
#تولید_گیم_در_افغانستان
#تولید_سایت_در_افغانستان
#تولید_استارتاپ_در_افغانستان
#اولین_دیتا
#علم _داده
# داده_بزرگ_چیست