نقش تکنالوجی در افغانستان

در طول تاريخ انسان ها براي رسيدن به كمال در جستجوي دانش و معرفت بوده اند. به این منظور فناوري در همه زمينه هاي علمي و معرفتي به وجود آمد كه سبب رفاه و شكوفايي زندگي انسان در زمينه هاي گوناگون گردد. از نيمه ي دوم قرن بيستم و همزمان با پايان عصر صنعتي تحولات پر شتاب علمي- تکنالوجیکي آغاز گرديد. نخست، با ورود کامپيوتر به عرصه تکنالوجی، زندگي انسان متحول شد.

سپس با همگرايي امواج حوزه اطلاعات و ارتباطات، بشريت به کمک تکنالوجی هاي ارتباطي از جمله تلفن به هم وصل شدند و ابعاد مختلف قابليت هاي اين دو تکنالوجی پر توان با توان‌مندي هاي تکنالوجی تلويزيون ترکيب شده و بدين ترتيب، عظيم ترين دستاورد تکنالوجی انسان ساخته شد. در ادامه شبکه جهاني ارتباطات و اطلاعات يا همان اينترنت نيز به سرعت همه‌ي ابعاد زندگي بشر را دگرگون ساخت. 

تکنالوجی

اين جريان تحول پر شتاب حول محور تکنالوجی ديجيتال، با فرصت ها و چالش ها، اميد ها و بيم هاي بي سابقه همراه مي باشد. عصر ديجيتال، عصري است پر آشوب که انسان از آفريده‌ي خودش عقب مي ماند و خواسته يا ناخواسته سبک جديدي از زندگي بشر در آن شکل مي گيرد. تکنالوجی به پيشرفت و گسترش صنعت هاي مختلف و تجارت ها کمک ميکند تا در همه‌ي زمينه‌ها بتوانند امکانات بهتري را در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند.

انتظار مي‌رود كه در اقتصاد، كه با توليد و توزيع كالا سروكار دارد، نظريه‌هاي فراگير درباره‌ي تكناجي وجود داشته باشد، اما اين گونه نيست. از نظر اقتصاددانان، تكنولوژي براي اين رشته ـ اگر بخواهيم از اصطلاحي فني استفاده كنيم ـ امري «بيروني» است. يعني در بيرون از چارچوب نظريه‌ي اقتصادي قرار مي‌گيرد

تکنالوجی

امروزه بسياري از فناوري‌ها در نتيجه تحقیقات به دست مي‌آيند و متخصصین فناوري زيادي در سراسر جهان بر پا شده‌است. تکنالوجی به معناي اصلي حداکثر استفاده از کمترين امکانات موجود مي‌باشد و به همين دليل در اين زمينه نيز کشور ما نيازمند اين است تا در راستاي ايجاد و حمايت از موسسات علمي- تحقیقی قدم بردارد و بودجه اي را در اين زمينه تخصيص دهد.

امروز کشور ما ميتواند با مطالعه و بررسي پيشرفت کشورهاي صنعتي و تازه صنعتي شده به خصوص کشورهاي شرق آسيا و آمريکاي لاتين، به نقش مهم توسعه تکنالوجی در پيشرفت و توسعه آنها پي ببرد. مطالعه تجربيات اين کشورها اين امر را اثبات ميکند که کشور ما ميتواند با فراگيري و انتقال گسترده تکنالوجی‌هاي مدرن و مناسب، بهره وري خود را افزايش دهد و از طرفي هزينه هاي خود را در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي کاهش دهد و در نتيجه روند توسعه کشور را تسريع نمايد.

نقش تکنالوجی در افغانستان

به عنوان مثال کشور ما ميتواند از تجربيات کشورهايي مانند کورياي جنوبي، تايوان، مالزيا، برازيل و مکزيک استفاده نمايد و با واردات تکنالوجی خارجي مناسب و با مديريت صحيح آن، شاهد تاثيرگذاري مثبت آن در توسعه کشور باشد.

اما يکي از نکات مهم و کليدي که بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد توجه به عوامل داخلي و خارجي است. منظور از عوامل داخلي اراده ملي و عزم داخلي کشور براي پيشرفت و توسعه است که امروز کشور ما به اين اراده و عزم ملي به نسبت بيشتري به سالهاي قبل دست پيدا کرده است هرچند عوامل مختلفي ميتواند بر اين عزم و اراده ملي خدشه وارد کند که مهمترين فاکتور آن، امنيت و مسائل مربوط به آن است.

اگر در کشوري اين اراده و عزم براي پيشرفت و عبور از اين مرحله گذار وجود داشته باشد و تمام برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري ها با توجه به همين اصل قرار گيرد و دولت، برنامه هاي زيرساختي خود را با توجه به همين اصل پيش ببرد، عامل دروني موثر در وجود تکنالوجی در کشور، تاثير مثبتي را بر روند رشد و توسعه کشور خواهد گذاشت و منظور از عامل خارجي، وجود سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش آن در کشور ميباشد که اين عامل ميتواند روند ورود تکنالوجی در کشور را افزايش دهد.

تکنالوجی

از عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي ميتوان به امنيت سرمايه گذاري، هزينه هاي حمل و نقل در کشور، اندازه بازار و وجود زيرساخت هاي مناسب در کشور اشاره کرد که هر کدام به نوعي ميتوانند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور را افزايش و يا کاهش دهند و به همين ترتيب ورود تکنالوجی در کشور را مورد تاثير قرار دهند. به همين دليل در ابتدا دولت و در ادامه تمام مردم بايد در مسيري قرار گيرند و طوري برنامه ريزي نمايند که اين عوامل را تقويت نمايند تا روند ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي به کشور که در سالهاي اخير روند منفي را در پيش گرفته است، افزايش يابد تا با ورود آن و تاثير مثبت آن بر ورود تکنالوجی، مسير توسعه و پيشرفت کشور تسريع گردد.

در این زمان کشوري که بتواند در توليدات داخلي خود از تکنالوجی بروزتري استفاده نمايد، داراي توليد مقرون به صرفه خواهد بود و ميتواند با تکيه بر اين مزيت ، محصولات خود را به بازارهاي خارجي صادر نمايد. کشور ما نيز ميتواند با توجه به اين اصل، توليدات مقرون به صرفه‌اي را تجربه نمايد و سهم خود را در بازارهاي خارجي افزايش دهد.

تکنالوجی

به عنوان مثال کشور ما ميتواند در بخش زراعت که سهم بيشتري در محصولات صادراتي ما دارد، با استفاده از نکنالوژي‌هاي روز، ميزان توليدات خود را منابع کمتر افزايش دهد و هزينه هاي توليدي خود را کاهش دهد و از اين طريق، سهم خود در بازارهاي بين المللي را افزايش دهد و درآمد هاي ارزي کشور را افزايش دهد و به طور کلي قدم هاي مثبت و توانمندتري را در امر توسعه و پيشرفت کشور بردارد.

به طور کلي و در نتيجه گيري ميتوان گفت با استفاده از تکنالوجی در تمام حوزه ها اعم از اقتصادي، سياسي و اجتماعي، ميتوان از کمترين منابع و کمترين هزينه بيشترين سود را بدست آورد و در اين راستا، عوامل مؤثر بر ورود  آن را بايد مورد توجه جدي قرار داد؛ چرا که تکنالوجی نقش مؤثر بر روند توسعه و پيشرفت کشور دارد.
برای ادامه اینجاکلیک کنید!

#کسب_و_کار_اینترنتی
#تولید_اپلیکیشن
#تولید_سایت
#تولید_سایت
#تولید_گیم
#سئو
#تولید_محتوا
#استارتاپ
#طراحی_نرم_افزار_در_افغانستان
#طراحی_سایت_در_افغانستان
#اولین_دیتا
#آی_تی_چیست؟
#مدیریت_فناوری_اطلاعات
#IT_چیست
#تکنالوجی_معلوماتی
#تکنالوجی
#نقش_تکنالوجی_درافغانستان