DOMAIN یا دامین چیست؟

دامین یا حوضه یا به زبان انگلیسی (Domain) اسم است که وب سایت از طریق آن قابل دستیابی خواهد بود. به طور کلی دومین از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است. بخش اول نام دامین ( Domain Name ) مانند Avalindata یخش دوم پسوند ( TLD ) مانند com.
هر فرد برای وب سایت خود و آدرس دهی به آن پس از انتخاب پسوند بر حسب نیاز و ارائه خدمات خود، اسم  را انتخاب کرده و توسط فروشندگان و قوانین دامین خود را ثبت می کند. پس از ثبت دامین طبق روال هر سرویس اینترنتی یک پنل مدیریت در اختیار کاربر برای سایر تنظیمات ارائه می گردد.

domain

هنگام مراجعه به آدرس یا نام اینترنتی ، دومین یا نام دامین محل وب سایت است.  به عنوان مثال ، اسم دامینgoogle.com
به آدرس  IP “216.58. 216.164”  اشاره دارد. به طور کلی، به خاطر سپردن یک نام آسان تر از یک رشته طولانی اعداد است. هدف از تعیین نام دامین دقیقا همین است،  برای شناسایی منابع اینترنتی مانند کامپیوترها ، شبکه ها و سرویس ها با یک برچسب متنی است که به خاطر سپردن آن از آدرس های عددی استفاده شده در پروتکل های اینترنتی آسان تر است. یک نام دامین ممکن است کل مجموعه ای از این منابع یا موارد منفرد را نشان دهد.

دومین

آیا برای وب سایت به دامین نیاز دارید؟
برای ساخت یک وب سایت به یک نام دامین و یک حساب میزبانی وب نیازدارید. خرید یک نام دامین به تنهایی فقط به شما امکان استفاده از آن نام دامین خاص را برای مدت زمانی خاص (معمولاً 1 سال) می دهد. پس از خرید میزبانی و ثبت نام دامین خود، می توانید ساخت وب سایت خود را شروع کنید.

#تولید_سایت_ در_افغانستان
#تولید_اپلیکیشن_در_افغانستان
#تولید_گیم_در_افغانستان
#تولید_استارتاپ_در_افغانستان
#دامین
#طراحی_نرم_افزار