بایگانی برچسب: طراحی سایت در افغانستان

خانه پست های برچسب شدهطراحی سایت در افغانستان" (صفحه 4)

تکنالوجی های برتر جهان در سال ۲۰۲۰

میل به تغییر و پیشرفت تنها چیزی که در روزگار ثابت باقی می ماند. این امر در مورد زندگی و کار حرفه ای شما نیز صدق می کند. بروز نگاه داشتن و پیشرفت در مهارت های امروزه یک ن...

آینده دنیای کامپیوتر و گیم چگونه خواهد بود؟

فکر کردن در مورد آینده خوب است و این همان کاری است که گروهی از اندیشمندان در انجمن محاسبات بین المللی آینده”، تحت کنفرانسی که اخیرا در موزه تاریخ کامپیوتر در Mountain Vie...

نقش تکنالوجی در افغانستان(بخش دوم)

اگر در کشوري اين اراده و عزم براي پيشرفت و عبور از اين مرحله گذار وجود داشته باشد و تمام برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري ها با توجه به همين اصل قرار گيرد و دولت، برنامه ...